PUBLIC ENGAGEMENT

Selection of publications for non-academic audiences

  • Ramachers, S., De Jong, C., De Ridder, J., Siepel, S., & Broersma, M. (2020). 'Luistervaardigheid: Ook luisteren moet je leren' ('Listening skills: Listening must be learned too'). In: S. Dönszelmann, C. Van Beuningen, A. Kaal, & R. De Graaff (Eds.), 'Handboek Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten – Vaardigheden – Vakinhoud' ('Foreign Language Didactics Handbook - Starting points - Skills - Subject Content'), (pp. 231-246). Bussum, the Netherlands: Coutinho.
  • Simon, E., & Broersma, M. (2020). 'De ontwikkeling van fonologische representaties in een meertalige context' ('The development of phonological representations in a multilingual context'. 'Tijdschrift Logopedie' ('Speech therapy journal'), juli-augustus, 74-84. Belsele, Belgium: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten ('Flemish association for speech therapists VVL').  

Selection of invited lectures for non-academic audiences

  • 'Adoptiekinderen en de "vergeten" moedertaal' ('Adoptees and the "forgotten" first language'). Symposium 'Meesterlijke Ontmoeting - De Taal Meester' ('Masterly Meeting - Mastering Language') organized by 'Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs' ('Association Our Secondary Education'). Tilburg, the Netherlands, April 17, 2014. Video impression (Dutch).
  • Why linguistic diversity will never disappear. Symposium The Future of Languages - More Than Just Words organized by the Club of Amsterdam in collaboration with the British Council. Amsterdam, March 29, 2012.
  • 'Het verstaan van vreemde talen: Wat maakt het zo moeilijk?' ('Understanding second languages: What makes it so difficult?') Radboud University Dutch Language and Culture symposium 'Neerlandistiek in het Nieuws' ('Dutch Studies in the News'). Nijmegen, the Netherlands, January 26, 2012.
  • The human need for language. Open studio choreographer Nicole Beutler. Amsterdam, December 3, 2010.

Selection of other activities

  • Discussant in symposium Radboud Meets Refugees: Scientific Talks by Refugees. Radboud University, Nijmegen, the Netherlands, March 24, 2016.
  • Demonstrations of the lab facilities of the Radboud University Centre for Language Studies; e.g. for members of the Dutch Council of State ('Raad van State') (June 18, 2015).
  • Participant in panel discussion with Prof. Robbert Dijkgraaf, President of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), Prof. Jos Engelen, Chairman of the Governing Board of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), and Prof. Willem Levelt, Emeritus director Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands. MPG symposium 'Honderd jaar Max-Planck-Gesellschaft' ('One hundred years MPG'). Amsterdam, September 15, 2011.